Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Διευθυντής κεφάλαια

Με το ειδικό σχέδιο Διαχείρισης Κεφαλαίων της Traders Trust θα έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε και να ρυθμίζετε τις χρεώσεις σας, τα υπολειπόμενα ποσά, τέλη και επίσης να κάνετε πολυάριθμες ενέργειες που δεν θα βρείτε σε άλλες εταιρίες. Η Traders Trust θα καλύψει τα νομικά έγγραφα, υποστήριξη και τα τεχνολογικά θέματα. Αυτό το σχέδιο προσαρμόσιμο για να ταιριάζει στις ανάγκες σας και να ταιρίαζει με τα standards.

Εγγραφείτε σήμερα ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και επωφεληθείτε από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Χωρίς dealing desk

  • Άμεση εκτέλεση εντολών

  • Μόχλευση 1:500
    The default leverage is 1:50 if they do not pass the Appropriateness Test​​

  • Επιτρέπεται το Scalping και οι EA

  • Γρήγορες αναλήψεις

Trading on margin products involves a high level of risk