Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Επιχειρηματικό πλάνο

Η βασική πεποίθηση της Traders-Trust είναι ότι η μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με την ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Ενώ, πολλοί brokers έχουν από καιρό επιλέξει την πιο προσοδοφόρα προσέγγιση από του να είναι market makers, δημιουργώντας έτσι μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και των πελατών τους, το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στην προσφορά μιας Straight Through Processing (STP) εκτέλεσης σε όλους τους πελάτες μας, όπου όλες οι παραγγελίες μεταδίδονται απευθείας στην αγορά, χωρίς την παρέμβαση dealing desk.

Επιπλέον, η βασική μας προτεραιότητα έγκειται στην προσφορά της καλύτερη διαφανής εκτέλεσης και τιμολόγησης ανά πάσα στιγμή, ενώ παράλληλα δίνουμε πρόσβαση στους πελάτες μας στην αγορά χωρίς κανένα περιορισμό. Έτσι, οι traders θα απολαύσουν scalping, hedging και Expert Advisor πλήρως, γνωρίζοντας ότι τα trade τους θα παραμείνουν ανώνυμα και να θα εκτελούνται χωρίς re-quotes.

Ισχυρή από τη φήμη της ακεραιότητας, η Traders-Trust είναι υπερήφανη για την ευθυγράμμιση του δικού της κέρδους με το συμφέρον των πελατών της. Πράγματι, σε αντίθεση με Dealing Desk brokers, η Traders-Trust δεν ανοίγει -αντίθετα positions συναλλαγών από αυτά των πελατών της- έτσι ώστε να αφαιρέσει τη δυνατότητα της πιθανής συναλλαγής χειραγώγησης.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, σκεφτόματε τους πελάτες μας ως κάτι περισσότερο από «πελάτες» και όχι μόνο ως πρόσωπα που τα ενώνει η κοινότητα των συναλλαγών με διαφορετικά κίνητρα και στόχους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Traders-Trust σας έχει θέσει ως το κεντρικό κομμάτι του συνόλου της επιχειρηματικής δομής της, εξασφαλίζοντας ανά πάσα στιγμή ότι οι ανάγκες σας ικανοποιούνται και υπερκαλύπτονται.

Το trading σε προϊόντα με margin εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου