Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Copy Trading

MT4 Copy Trading
Copy Trading
  • MT4 Copy Trading

Copy trading signals to selected sub accounts:
  • Copy Trades with Ultra-fast execution

  • Choose your allocation method (fixed, based on equity…)

Trading on margin products involves a high level of risk

TTCM Zulu Trade
TTCM Zulu Trade
Choose among 100.000 talented Traders from 192 countries with TTCM Zulu Trade
  • Open a TTCM Zulutrade account and follow strong Forex Trading Strategies. Evaluate, test and copy the trades of expert leaders.

Trading on margin products involves a high level of risk