Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Συχνές ερωτήσεις

H TTCM TRADERS CAPITAL MARKETS LIMITED είναι μια επενδυτική εταιρία εξουσιοδοτημένη, αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 107/09. Η TTCM TRADERS TRUST ιδρυθηκε την 1η Ιουνίου 2009 και η άδεια χορηγήθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2009.

Οι εμπορικές ονομασίες TTCM και TRADERS TRUST, καθώς επίσης και το domain name ανήκουν στην εταιρία που έχει συσταθεί και καταχωρηθεί σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου με αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού HE. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λεμεσό, Κύπρου. Η άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει στην Εταιρία να παρέχει επενδυτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την Εταιρεία στους Εταιρικούς Όρους.

Είμαστε αδειοδοτημένοι και ρυθμιζόμαστε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 107/0 για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Είμαστε, επίσης, κάτοχοι άδειας απο την MiFID για όλες τις χώρες της ΕΕ για να παρέχουμε ελεύθερα τις υπηρεσίες μας.

Η Traders Trust είναι ένας STP (Straight Through Processing) broker. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη εκ νέου πληκτρολόγησης ή ανθρώπινης παρέμβασης, με την επιφύλαξη νομικών και κανονιστικών περιορισμών. Η STP λειτοργία μειώνει σφάλματα σε πράξεις, καθώς και επιτάχυνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Το Περιθώριο (Margin) είναι το ποσό στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού, που είναι απαραίτητο για να ανοιχτεί ή να διατηρηθεί μια θέση συναλλαγής στην αγορα.

Margin call είναι η επικοινωνία της εταιρίας με τον πελάτη, σχετικά με το να καταθέσει ο πελάτης επιπλέον χρήματα στον λογαριασμό του, προκειμένου το margin του λογαριασμού του πελάτη να φθάσει πάλι στο επίπεδο πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο margin.

Το Margin Call όταν το margin πέσει στο 80%. Αυτό συμβαίνει πενδόταν ο λόγος μεταξυ του equity και του margin του λογαριασμού πέσει στο 80% ή χαμηλότερα. Όταν ο λόγος μεταξυ του equity και του margin του λογαριασμού πέσει στο drops to 50%, ο λογαριασμός θα γίνει stop out και όλες οι θέσεις θα κλεισουν έτσι ώστε να αποφθεχθούν περαιτέρω απώλειες.

«Pip» σημαίνει Point In Percentage. Πιο απλά, το pip είναι η μικρότερη μονάδα υπολογισμού του κέρδους και της απώλειας στην αγορά συναλλάγματος. Από την σιτγμή που το βασικά ζεύγη νομισμάτων μετρούνται με 5 ψηφία, η μικρότερη διαφορά είναι αυτή του 4ου δεκαδικού ψηφίου. Για παράδειγμα, ενα το ζεύγος USD/CAD αλλάξει τιμή κατα $0.0001, τοτε αυτό έιναι 1 pip.

Η μόχλευση (Leverage) δίνει στον trader μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Με την Traders Trust, προσφέρουμε μόχλευση από 1:50, πράγμα που σημαίνει οτι έχετε μέχρι και 50 φορές παραπάνω αγοραστική δύναμη.
Με λίγα λόγια, η χρήση της μόχλευσης σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε θέσεις μεγαλύτερες από το ποσό των χρημάτων στο λογαριασμό σας. Το ποσό της μόχλευσης εκφράζεται ως ποσοστό, για παράδειγμα 100:1 ή 500:1. Αν υποθέσουμε ότι έχετε $1.000 στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιείτε μόχλευση 500:1 τότε μπορείτε να ανοίξετε θέση μέχρι και 500.000.
Η χρήση μόχλευσης είναι ένας διττός καταλύτης. Αν η επιλογή των θέσεων σας ακολουθεί την αγορά, τότε τα κέρδη σας είναι πολλαπλάσια της αρχικής σας επένδυσης. Αν όμως η αγορά κινηθεί εναντίων σας, τότε και οι ζημίες σας θα είναι πολλαπλάσιες και μπορεί να φτάσουν μέχρι το σημείο απώλειας του κεφαλαίου σας. Ουσιαστικά η μόχλευση (leverage) μεγενθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.

Lot έιναι το standard unit size σε μια συναλλαγή. Βασικά, 1 standard lot ισούται με 100,000 μονάδες απο το βασικό νόμισμα, 10,000 μονάδες αν ειναι mini lot. Η Traders Trust προσφέρει trades από mini lots και πάνω με προσαυξήσεις μεγέθους 0.1 lots .

Η λέξη «long» σημαίνει οτι αγοράζεις ένα νόμισμα.
Η λέξη «short» σημαίνει οτι πουλάς ένα νόμισμα.

Το market order είναι μια εντολή για αγορά ή πώληση ενός Financial Instrument, η οποία είναι αποδεκτή από την Εταιρεία για τη διαβίβαση σε τρίτους.

Η εκρρεμούσα εντολή είναι μια οδηγία για να ανοίξει μια θέση, όταν η τρέχουσα τιμή ικανοποιεί την τιμή της εντολής

To Trailing Stop είναι Κυλιόμενο Όριο Ελαχιστοποίησης Ζημιάς, είναι μια εντολή όπως το γνωστό (Stop Loss) Όριο Ελαχιστοποίησης Ζημιάς αλλά αντί για ένα σταθερό Όριο, ο πελάτης καθορίζει ένα ποσοστό το οποίο είναι πάντα κάτω από την τιμή της αγοράς όταν αυτός αγοράζει και πάνω από την τιμή της αγοράς όταν αυτός πουλάει.

Buy Limit – Το να αγοράζεις χαμηλότερα απότι η τρέχουσα τιμή αγοράς, αναμένοντας άνοδο στην τιμή.
Sell Limit – Το να πουλάς υψηλότερα απότι η τρέχουσα τιμή αγοράς, αναμένοντας πτώση στην τιμή.
Buy Stop – Το να αγοράζεις υψηλότερα απότι η τρέχουσα τιμή αγοράς, αναμένοντας άνοδο στην τιμή.
Sell Stop – Το να πουλάς χαμηλότερα απότι η τρέχουσα τιμή αγοράς, αναμένοντας άνοδο στην τιμή.

Ναι μπορείτε να κάνετε hedge τις θέσεις σας. Ο υπολογισμός του margin των θέσεων που είναι hedged ακολουθεί την λογική της «μιας πλευράς».
Αυτό σημαίνει οτι το απαιτούμενο margin για τις hedged θέσεις σας, θα είναι το margin της μεγαλύτερης θέσης απο το ζευγάρι που έχει γίνει hedged.
Παραδείγματα:
• Buy 2 Lots / Sell 2 Lots από το ίδιο ζευγάρι: Το απαιτούμενο Margin θα είναι για 2 lots.
• Buy 2 Lots / Sell 5 Lots από το ίδιο ζευγάρι: Το απαιτούμενο Margin θα είναι για 5 lots (όντας η μεγαλύτερη πλευρά απο το hedged ζευγάρι).

Τα CFDs (Συμβόλαια για Διαφορά) βασίζονται σε διμερή συμφωνία (μεταξύ αγοραστή και πωλητή) για να ανταλλάξουν τη διαφορά μεταξύ του ανοίγματος και της τιμής κλεισίματος ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με ειδικούς όρους. Τα CFDs περιλαμβάνουν δείκτες μετοχών, ενέργειας, εμπορεύματα και μέταλλα.

Σαν κανόνας, το φαινόμενο Ολίσθησης τιμών είναι σπάνιο στην Traders Trust. Μερικές φορές ενδέχεται να συμβεί κατά την διάρκεια οικονομικών ανακοινώσεων και ειδήσεων που προκαλούν εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Σε τέτοια περίπτωση θα σας δοθεί η πρώτη διαθέσιμη τιμή.

Η Traders Trust είναι ένας STP broker, πράγμα που σημαίνει οτι δεν υπάρχουν requotes. Τα αιτήματα των πελατών εκτελούνται στην τιμή που ορίζεται από την trading πλατφόρμα της εταιρίας βασιζόμενη στην Αρχή εκτέλεσης εντολών (STP).

Συγκεκριμένοι τύποι εντολών (Stop loss, Stop limit, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, and Sell Stop), οι οποίοι περιορίζουν το μέγιστο ποσό απωλειών, μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικοί κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες, στις οποίες οι συνθήκες της αγορας μπορούν να κάνουν την εκτέλεση των εντολών αυτών αδύνατη. Τέτοιες καταστάσεις μπορούν να οφείλονται σε εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές , κατα την οποία απότομες αλλαγές στις τιμές μπορούν να μην αφήνουν να εκτελεστεί η εντολή.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικά χαμηλά spreads χωρίς πρόσθετη προμήθεια. Ωστόσο, παρακακλώ σημειώστε οτι το spread μπορεί να αυξηθεί κατα την διάρκεια εξαιρετικά μεγάλης μεταβλητότητας στις αγορές. Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για πλήρη ενημέρωση για τα spreads μας.

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές στις χρηματαγορές η ημερομηνία υπολογισμού του επιτοκίου αυτού είναι δυο μέρες μπροστά, για παράδειγμα μια συναλλαγή που γίνεται την Πέμπτη υπολογίζεται με αυτό της Δευτέρας, μια συναλλαγή που γίνεται την Παρασκευή υπολογίζεται με αυτό της Τρίτης και ούτω καθεξής. Τις Τετάρτες το επιτόκιο αυτό τριπλασιάζεται προκείμενου να καλύψει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Κατά τα Σαββατοκύριακα δεν είναι σε ισχύ ο υπολογισμός αυτού του επιτοκίου επειδή οι αγορές είναι κλειστές, για να αντισταθμιστούν αυτές οι δυο μέρες μη υπολογισμού του, τριπλασιάζονται οι τιμές του τις Τετάρτες.

Η Traders Trust προσφέρει έναν λογαριασμό. Επίσης ατομικοί, συλλογικοί και ετοιαρικοί λογαριασμοί επιτρέπονται.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για να ανοίξετε έναν λογαριασμό με την Traders Trust είναι τα ακόλουθα:

1. Φόρμα εγγραφής Λογαριασμού: Η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί online ή να την αιτηθείτε απο την διεύθυνση [email protected]
2. Επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο (Διαβατήριο, Ταυτότητα) : θα πρέπει να μας αποστείλετε έγχρωμο αντίγραφο του εν ισχύ διαβατηρίου σας, ή άλλου επίσημου εγγράφου που να έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές και να πιστοποιεί την ταυτότητα σας, όπως για παράδειγμα: άδεια οδήγησης, αστυνομική ταυτότητα κλπ. Το έγχρωμο έγγραφο θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία έκδοσης ή και λήξης, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης σας ή τον αριθμό του φορολογικού σας μητρώου (Α.Φ.Μ), και την υπογραφή σας. Θα πρέπει να είναι απόλυτα ευανάγνωστο.
3. Αποδεικτικό διαμονής: θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα έγχρωμο αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφελείας (λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, τηλεφώνου, Internet, συνδρομητικής τηλεόρασης) και / ή κάποιου τραπεζικού έγγραφου όπως λογαριασμού πιστωτικής κάρτας, ενημέρωσης κινήσεων λογαριασμού κλπ, το οποίο να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 6 μήνες και να επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας σας.
4. Αποδεικτικό υπογραφής: Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο αναγνωριστικό έγγραφό σας, θα πρέπει είτε να αιτηθείτε και να συπληρώσετε την φόρμα «signature specimen form» από την διεύθυνση [email protected] έιτε να την κατεβάσετε απο το Document Centre.

Ως εποπτευμένη χρηματομεσιτική εταιρεία λειτουργούμε σύμφωνα με οδηγίες και νόμιμες διαδικασίες οι οποίες μας επιβάλλονται από τον επόπτη μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Αυτές οι νόμιμες διαδικασίες απαιτούν αυτήν την προσκόμιση των προσωπικών εγγράφων από τους πελάτες και είναι μέρος της ευρύτερης κατά τον νόμο πολίτικης της ταυτοποίησης των πελατών μας. Αυτό επιβάλει την ανάγκη της συλλογής των αντιγράφων επίσημων εγγράφων (Διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης), και του προσφάτου (με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών) λογαριασμού κοινής ωφελείας ή τραπεζικού εγγράφου που πιστοποιεί την διεύθυνση κατοικίας του πελάτη.

Η Traders Trust επίτρέπει στους πελάτες της να ανοίξουν λογαριασμούς σε κάθε ένα απο τα βασικά νομίσματα(USD,EUR,GBP,JPY και CHF). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανοίξετε παραπάνω απο έναν λογαριασμό σε κάποιο απο τα βασικά νομίσματα, παρακαλώ όπως αποστείλετε email στην διεύθυνση [email protected] αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο θέλετε να ανοίξετε δεύτερο, τρίτο λογαριασμό.

Για να ανοίξετε έναν εταιρικό λογαριασμό με την εταιρία Traders Trust, θα χρειαστείτε να αιτηθείτε την φόρμα για εταιρικούς λογαριασμούς απο την διεύθυνση [email protected] καθώς επίσης και να ζητήσετε την λίστα με τα απαραίτητα προς συγκομιδή έγγραφα.

Τα λειτουργικά συστήματα που συνεργάζονται με την πλατφόρμα της Traders Trust είναι τα ακόλουθα: Microsoft Windows 2000/XP/2003 server/Vista/7/8. Η ελάχιστη υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης θα πρέπει να είναι: 1024 x 768 (προτείνεται υψηλότερη ανάλυση).

Ναι, προσφέρουμε Mobile Trading για iOS και Android συσκευές. Παρακαλώ όπως κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play Store αντίστοιχα.

Εάν έιστε συνδεδεμένος απο ένα υπολογιστή και επιθυμείτε να συνδεθείτε απο κάποιον άλλον υπολογιστή ταυτόχρονα, μπορείτε να το κάνετε.

Για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας απο την πλατφόρμα, παρακαλώ όπως συνδεθείτε στην πλατφόρμα και ακολουθείστε τα εξής βήματα: Κάντε κλίκ στο «tools» – «options» – «server» – «change» – εισάγετε τον ισχύον κωδικό ασφαλείας σας – κάντε κλικ στο «change master password» – εισάγετε νέο κωδικό ασφpλείας – επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό ασφαλέιας – κάντε κλικ στο ok.

Στείλτε email στο [email protected] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας, αναφέροντας τon MT4 λογαριασμό σας και να ζητήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης MT4. Ένας νέος κωδικός πρόσβασης θα αποσταλεί αργότερα σε εσάς.

Σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος την πλατφόρμας/Internet, εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε κάποια εντολή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 00357 25 207085 ή 00357 25 207000. Θα χρειαστεί να μας παρέχετε τον αριθμό λογαριασμού σας, το όνομα σας και τον αριθμό εντολής της θέσης που θέλετε να εκτελέσετε.

Η TTCM Traders Trust Capital Markets Limited είναι μέλος είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), και άλλων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), τα οποία δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα. Παρακαλούμε δείτε τις λεπτομέρειες του ~ Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών. Όλα τα κεφάλαια των πελατών μας κρατούνται σε απομονωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε με τράπεζες υψηλής αξιοπιστίας, εντός της Ε.Ε.

Τα κεφάλαια των πελατών μας κρατούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Όλα τα κεφάλαια των πελατών μας κρατούνται σε απομονωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούμε με τράπεζες υψηλής αξιοπιστίας, εντός της Ε.Ε. Όλα τα ποσά που έχει στην κατοχή της η εταιρίας εκ μέρους των πελατών της, ή που δόθηκαν στην εταιρία, κρατούνται στο όνομα της εταιρίας εκ μέρους των πελατών της και/ή στο όνομα των πελατών της σε έναν λογαριασμό με συγκεκριμένη τράπεζα της εταιρίας.

Το ελάχιστο ποσό για να ανοίξετε λογαριασμό στην Traders Trust είναι $100, ή το αντίστοιχο σε κάποιο άλλο νόμισμα.

Ως εποπτευμένη εταιρεία, δεν μας επιτρέπεται να δεχόμαστε καταθέσεις και αιτήματα ανάληψης από τρίτους. Η κατάθεση μπορεί να γίνει μόνο από τον κάτοχο του λογαριασμού, και οι αναλήψεις μπορούν να καταβληθούν μόνο πίσω στο αρχικό μέσο πληρωμής.

Ναι, μπορείτε, υποβάλλοντας αίτημα εσωτερικής μεταφοράς μεταξύ δυο εμπορικών λογαριασμών απο την Προσωπική Περιοχή Ασφαλέιας, μόνο εάν και οι δυο λογαριασμοί έχουν ανοιχτεί στο δικό σας όνομα. Αν και οι δυο εμπορικοί λογαριασμοί είναι επικυρωμένοι και είναι στο ίδιο νόμισμα, τότε η εσωτερική μεταφορά πραγματοποιείται εντός 24 ωρών και θα ενημερωθείτε μέσω email από την εταιρία μας σχετικά με την διεκπεραίωση της.

Ναι μπορείτε. Σε περίπτωση που επιυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να συμπληρώσε την Φορμα Τερματισμου Λογαριασμού απο το Document Centre.

Προκείμενου να σας επιτρέπεται να πραγματοποιείτε αναλήψεις πρέπει πρώτα να έχετε επικυρώσει τον εμπορικό σας λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα στην Προσωπική Περιοχή Ασφαλείας: Πιστοποίηση ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) και Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας ( κοινωφελής λογαριασμός, τηλεφώνου/Internet/συνδρομητικής τηλεόρασης ή τραπεζικό έγγραφο), το οποίο να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας σας, το ονοματεπώνυμο σας, και να φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 6 μηνών.
Μόλις λάβετε επιβεβαίωση από την εταιρία μας ότι ο λογαριασμός σας έχει επικυρωθεί, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε αναλήψεις κάνοντας σύνδεση στην Προσωπική Περιοχή Ασφαλείας. Τα χρήματα της ανάληψης σας μπορούν να καταβληθούν με την αρχική μέθοδο κατάθεσης, πίσω στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, κάρτα, e-wallet κλπ. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση ανάληψης που θα βρείτε στο Document Centre, και να μας την στείλετε στο τμήμα backoffice μέσω email ή fax.

Δεν προσφέρουμε και δεν μπορούμε να προσφέρουμε χρηματοοικονομικές συμβουλές. Οπιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που προβάλεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή. Ο πελάτης είναι καθόλα υπεύθυνος για οποιαδήποτε στρατηγική, συναλλαγή ή επένδυση. Είμαστε διαθέσιμοι να σας βοηθήσουμε με οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε, ωστόσο, δεν μπορούμε να προσφέρουμε χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Προσφέρουμε το 5ο ψηφίο σε μερικά ζεύγη νομισμάτων καθώς αυτό είναι πιο ακριβές και και ευεργετικό για τους πελάτες μας ενώ κάνουν trading.

Η Traders Trust είναι μια δυναμική ομάδα που αποτελείται απο financial επαγγελματίες. Η πλατφόρμα μας είναι φιλική προς τον χρήστη και παρέχει πολλαπλές δυνατότητες. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε στους επενδυτές μας ένα εξαιρετικό και αφιόπιστο περιβάλλον και υπηρεσίες συνέχεια.

  • Ευέλικτη Μόχλευση (leverage) από 1:500
  • Ελάχιστο πόσο κατάθεσης $100
  • Χωρίς ολίσθηση τιμών (Slippage)
  • Απευθείας εκτέλεση εντολών
  • Πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας
  • Πολλαπλά νομίσματα
  • Αξιοπιστη συνδεσιμότητα
  • No spread widening
  • Επιτρέπονται οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας (Scalping) και η Αντιστάθμιση (Hedging)

Trading on margin products involves a high level of risk

RISK WARNING: Trading of complex financial products, such as Stocks, Futures, Foreign Exchange (‘Forex’), Contracts for Difference (‘CFDs’), Indices, Options, or other financial derivatives, on ‘margin’ carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade any of these markets you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and, therefore, you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with trading these markets, and seek advice from an independent financial advisor if you have any questions or doubts. Please carefully read our full ‘General Risk Disclosure’ and ‘Risk Disclosures for Financial Instruments & Investment Services’.

RESTRICTED REGIONS: ‘TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ does not provide services to residents of the United States, Cuba, Syria, Sudan and North Korea . ‘TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ は日本国内で金融サービスを提供しておりません。

LEGAL: ‘TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ is a Cyprus Investment Firm incorporated under the laws of Cyprus, which has its principal place of business a 56 Theodorou Potamianou Aphrodite Court, 4th Floor, 4155, Limassol Cyprus. P.O.Box 70721, CY 3802, Limassol, Cyprus and is registered with the Registrar of Companies in Nicosia under number: HE 250591. ‘TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ is regulated as a Cyprus Investment Firm (‘CIF’) by the Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) under license number 107/09. ‘TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ operates in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID’) of the European Union.

TTCM Traders Trust Capital Markets Limited’ is regulated as a Cyprus Investment Firm (‘CIF’) by the Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) under license number 107/09.
“TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd. has no relation whatsoever with www.TTCMMARKETS.com . This domain/company is using our details fraudulently and without consent and investors should be careful.”