Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

MAM-Account

Traders-Trust MT4 Multi Account Manager platform was designed for asset managers and professional traders looking to manage and trade several trading accounts simultaneously, in a simple and secure way.

Here are the key benefits of using a MAM account with Traders-Trust
  • Full STP environment: Ultra-Fast no dealing desk execution, 100% transparency

  • Trade all sub accounts from one MT4 master account effortlessly

  • Multiple trade allocation methods to sub accounts: lot, percentage, free margin, balance or equity

  • Expert Advisor Friendly

  • Hedging and Scalping welcomed with no restriction

  • Fast and easy set up and installation

  • Full Stop Loss, Take Profit and Pending order functionality

Trading on margin products involves a high level of risk