Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

TTCM Prime Brokerage

Traders-Trust offers a prime brokerage service for FX brokers, hedge funds or other financial institutions. Our Prime brokerage solution includes:

  • Full support and guidance during and after implementation

  • Tailored solution including margin account

  • Direct market access to top tier banksTrading on margin products involves a high level of risk