Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Τοπικός συνεργάτης

Το σχέδιο τοπικού συνεργάτη της Traders Trust είναι μια τεράστια προσπάθεια για εμάς να διαδόσουμε και να μοιραστούμε τα θετικά του Forex Trading και να έχουμε μια παγκόσμια επέκταση με την συνεχή βοήθειά και υποστήριξη των συνεργατών μας. Ψάχνουμε συνέχεια για τοπικούς συνεργάτες οι οποίοι θα εγκαθιδρύσουν το brand μας σε αναπτυγμένες περιοχές στον κόσμο. Η Traders Trust είναι μια πραγματική STP/ECN forex εταιρία, με τα καλύτερα trading records μέχρι σήμερα, χαμηλά spreads και τις καλύτερες συνθήκες για trading παγμοσμίως, χωρίς να περιορίζεται σε καθορισμένους απλούς στόχους. Ενδιαφερόμαστε για προσφορές απο έμπειρους forex operators, παροχείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αδειούχους forex dealers και μεγάλους ΙΒ συνεργάτες.

Διαβάστε Γνωστοποίηση Ρισκου

Trading on margin products involves a high level of risk