Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Ασφάλεια Καταθέσεων

Η TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd είναι μια πρωτοπόρος αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη χρηματοοικονομική εταιρία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Kύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 107/09 . Ως εκ τούτου, όλα τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό των πελατών μας, μετά από αυτές τις αρχές εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια.

Η Traders-Trust εξασφαλίζει ότι όλα τα κεφάλαια πελατών που έχουν κατατεθεί μαζί μας είναι πλήρως διαχωρίζομενα από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και διατηρούνται σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε από εμάς αλλά και ούτε από τους παροχείς ρευστότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Όλοι οι πελάτες μπορούν επομένως να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι πόροι τους είναι απολύτως ασφαλείς. Οι οικονομικές εκθέσεις της Traders-Trust ελέγχονται και από την PWC και τη Deloitte, δύο κυρίαρχους παγκόσμιους, οικονομικούς ελεγκτές, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι δραστηριότητές μας διεξάγονται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

TTCM follows the strict policy that all client funds are kept fully segregated from the Company’s own funds. This policy ensures that client funds cannot be used for any other purposes and are available for clients at all times. Therefore, clients can rest assured that their funds are safe at all times.

Investor Compensation Fund (ICF)

TTCM is a member of the Investor Compensation Fund, which covers eligible clients of Cyprus Investment Firms. Being a member of the Investor Compensation Fund provides our clients with an additional protection for their investment, MiFID retail clients are covered up to €20,000 by the ICF in Cyprus. The objective of the ICF is to secure claims (in connection with investment services – or ancillary services) against Cyprus Investment Firms, in the event of the inability of the member to fulfil its financial obligations.

Read the Investor Compensation Fund (ICF)

Online Funding – Security

All sensitive data such as funding facilities use the most advanced encryption technology to ensure total security. Using SSL technology (secure socket layer) the most widely accepted technique of protecting sensitive data on the internet. Every time you log into our system our server automatically detects your IP to ensure the consistency of the locations from which you log in. Your personal details are stored on a secure server protected by the latest firewall system.

Passwords are protected by hashing technology using MD5 hashing functions that guarantees that only you will ever know your password. The password stored at Traders Trust is hashed meaning that it is protected at all times.

During the login process, a cryptographic key is performed using 1024-bit RSA encryption. After the key exchange has taken place, every packet of data is encrypted by triple DES.

Trading on margin products involves a high level of risk