Θα ήταν χαρά μας να επικονωνήστε μαζί μας

Η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα.

Web Trader

Web Trading Features
  • Trading directly via a browser
  • Compatibility with Windows, MacOS, Linux
  • Reliable data protection
  • All types of trading orders and MetaTrader 4 execution modes
  • One Click Trading
  • 30 indicators and 24 graphical objects for technical analysis
  • 9 time-frames, from one minute to one month
  • Real-time quotes in Market Watch
  • History of trading operations